Kleuteronderwijs

Een kleuter leert vooral door (nieuwe) dingen te ontdekken. Door een uitdagende leeromgeving te creëren en door veelzijdig materiaal aan te bieden wordt de kleuter uitgedaagd om van alles te gaan ondernemen en te ontdekken. De leerkracht stimuleert, begeleidt en activeert de kinderen hierbij.  Ons onderwijs past zich niet aan bij wat het kind al weet, maar probeert het kind steeds te stimuleren een stapje verder te gaan. 

 

In groep 1 en 2 proberen wij zoveel mogelijk onderwijs te geven aansluitend aan de belevingswereld van de kleuter. Dit doen we door projectmatig te werken met voor kinderen aansprekende thema's. Tijdens een thema komt een veelheid aan taal-, reken- en knutselactiviteiten aan bod. Kinderen mogen materialen meenemen naar school die aansluiten bij het thema. Die kunnen gebruikt worden in de themahoek of tentoongesteld worden op de thematafel. 

 

Gang van zaken in de klas en op school

Elke ochtend is er van 8.20 uur tot 8.30 uur inloop in de school. Bij het binnenkomen van de school hangt uw kind zijn/haar jas zelf in de luizentas aan de kapstok bij zijn/haar eigen symboolsticker. Deze sticker komt ook terug op de stoel en op het kieskaartje van uw kind. De tas kan uw kind in de daarvoor bestemde bakken zetten. Daarna gaat u samen de klas in. Bij binnenkomst wordt uw begroet door de juf en de groeter. De groeter is een van de kinderen uit de klas die deze taak als leiderschapsrol heeft. De ouders kunnen in de klas aan hun kind een boekje voorlezen. 

Wilt u nog iets aan de leerkracht laten weten dan ligt of hangt er een vertelschrift in de klas waarin u uw mededelingen kwijt kunt. U hoeft dit dan niet alsnog aan de leerkracht persoonnlijk door te geven. Op deze manier kan de leerkracht de kinderen aandacht geven. Wilt u iets bespreken, dan kunt u dat in het schriftje aangeven of na schooltijd een afspraak met de leerkracht maken. 

 

speelgoeddag

Elke vrijdag voordat de vakantie begint, is het speelgoeddag. De kinderen mogen dan iets van hun eigen speelgoed mee naar school nemen, waarmee ze die ochtend kunnen spelen. Speelgoed met een agressief karakter (pistolen en zwaarden) zijn niet toegestaan.

 

Sparen voor een goed doel

Op maandagmorgen kan uw kind een bijdrage voor het goede doel in de spaarpot doen. Ieder jaar besluiten wij voor welk doel wij zullen sparen. Dit zal bekend worden gemaakt en de nodige aandacht krijgen in de klas.

 

Uw kind gaat naar school en heeft nodig

Als uw kind voor het eerst naar de basischool gaat, heeft uw kind een aantal dingen nodig: 

  • Om te gymmen op school heeft uw kind een korte broek, t-shirt en gymschoenen nodig, het liefst met elastiek of klittenbandsluiting. De gymspullen mogen in een gymtas aan het begin meegegeven worden. De leerkrachten geven het af en toe mee naar huis om te wassen. 
  • De kleuters hebben geen speelkwartiertje, maar in plaats daarvan eten en drinken we halverwege de ochtend met de kinderen in de kring. Wilt u uw kind drinken en een stuk fruit of ligakoek o.i.d. meegeven. Dit brengen de kinderen mee in een tas, graag voorzien van hun naam. 
  • De kinderen blijven op de lange dagen over op school. De kinderen eten hun broodje in de groep onder toezicht van de overblijfmedewerker. Na het eten wordt er onder toezicht nog buiten op het plein gespeeld. 
  • Als uw kind jarig is, mag het de kinderen van de klas trakteren op iets lekkers. Wij vragen u om vooraf te overleggen over de specifieke dag/tijdstip, mogelijke allergieën en het precieze leerlingaantal.

Overgang van groep 2 naar groep 3

Alle leerlingen die voor 1 januari zijn geboren, gaan in principe door naar groep 3, tenzij er een beredeneerde beslissing wordt genomen. Op basis van  observatiesystemen wordt door de groepsleerkracht(en), de intern begeleider en de directie een weloverwogen beslissing genomen. Hiervoor worden verschillende instrumenten gebruikt, zoals:  KIJK (ontwikkelingsvolgsysteem voor kleuters), leerlijnen jonge kind en observaties van de leerkracht(en).

 

Hulpouders

In elke groep zijn 2 ouders die de leerkracht ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. Is er hulp nodig bij een activiteit dan zullen deze ouders u persoonlijk aanspreken, via e-mail of door middel van een oproep via de klassenapp te kennen geven waar we uw hulp bij kunnen gebruiken. Elke maand wordt de groep gecontroleerd op hoofdluis. Deze controle wordt uitgevoerd door de luizenouders. 

 

Wennen

We spreken in overleg ongeveer 5 wenmomenten af. Als uw kind 4 jaar wordt in december adviseren wij u uw kind na de kerstvakantie te laten starten. Gezien de spannende sint- en kerstperiode start uw kind rustiger in januari.