Het Leespaleis

De afgelopen jaren zijn we als school steeds meer geconfronteerd met kinderen waarbij het technisch lezen onvoldoende op gang komt.
Om deze kinderen te helpen, werken wij met een Leespaleis op onze school. Doel van het Leespaleis is om vroegtijdig kinderen met leesproblemen te signaleren en te begeleiden wanneer zij (nog) niet voor een dyslxieonderzoek in aanmerking komen.
De leerlingen worden aan de hand van daarvoor opgestelde criteria geselecteerd. Mocht na intensieve begeleiding de leerling nog niet voldoende vooruitgaan dan kunnen we de hardnekkigheid aantonen en over gaan tot het aanvragen van een dyslexieonderzoek.