Meer- en Hoogbegaafdheid

Leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn, hebben ook speciale zorg nodig. Ook dat zijn ‘zorgleerlingen’ op de Rehobothschool. Binnen de groep worden er diverse mogelijkheden gecreëerd om aan hun leerbehoefte te voldoen. Buiten de groep kunnen de leerlingen één keer per week naar de zogenaamde ‘Werkwinkel’. In de Werkwinkel krijgen leerlingen uit de groepen 3 t/m 8, die naar ‘boven’ zorg behoeven, ondersteuning met als doel hun leermotivatie naast hun ‘gewone’ werk op peil te houden en/of opnieuw te stimuleren. De leerlingen worden aangesproken op hun eigen niveau en hun eigen denkwijze vanuit onderwerpen die hun interesse hebben.

Op de groepspagina's vindt u meer informatie over de projecten waar de kinderen aan werken of in de afgelopen periode aan hebben gewerkt.