Resultaten van ons onderwijs

Een belangrijk doel van scholen is om kennis over te dragen. De laatste jaren wordt van scholen verwacht dat zij hun resultaten van het onderwijs presenteren, zodat ouders deze met die van andere scholen kunnen vergelijken. Een gevaar is dat aan de hand van deze resultaten op cognitief gebied de kwaliteit van de school wordt afgemeten. 

Op de Rehobothschool vinden we resultaten zeer belangrijk, maar hechten we ook veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat en het aanleren van vaardigheden om leerlingen zo voor te bereiden op hun toekomst. Deze vaardigheden zijn echter moeilijk te meten, vandaar dat wij ons hier beperken tot de uitstroomgegevens van onze school naar het voortgezet onderwijs. 

Voor cijfers omtrent de specifieke zorg voor leerlingen en de uitstroom naar het voortgezet onderwijs verwijzen wij u naar de schoolgids. De uiteindelijke resultaten en de uitstroom van uw kind naar een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs hangt in onze ogen daarmee samen.