De pedagogisch medewerkers zorgen voor een gevarieerd en uitdagend activiteitenprogramma tijdens en na schooltijd.

foto11 111960875032

TSO

Alle kinderen blijven over op school. De Tussenschoolse opvang wordt verzorgd door SKBNM en valt onder hun verantwoordelijkheid.

Het doel van de TSO is om de kinderen tussen de middag de gelegenheid te bieden in een veilige en ontspannen omgeving te lunchen, uit te rusten en te spelen. De kinderen nemen zelf hun lunch en drinken mee voor tijdens het overblijven en nuttigen dit in de eigen groep onder toeziend oog van overblijfmedewerkers. 

Een deel van de ouderbijdrage wordt gebruikt om de begeleiding van het overblijven te bekostigen.

foto12 111960875018

BSO

Onze school werkt samen met de organisaties  SKBNM en Koningskinderen. Na schooltijd en in de schoolvakanties kunnen de kinderen terecht bij de organisaties voor de buitenschoolse opvang (BSO). De BSO start als de school uitgaat. Mederwerkers van SKBNM en Koningskinderen wachten na schooltijd in de hal van de school op de kinderen. Zij worden met busjes vervoerd naar de verschillende locaties. Uiteraard kunt u ook bij een andere, eigen gekozen, kinderopvangorganisatie terecht.