Ouderparticipatie

Proceonscholen 112 min 111826604064

Wederzijdse verwachtingen

Ouderparticipatie verwijst naar de betrokkenheid en actieve deelname van ouders bij het onderwijs en de opvoeding van hun kinderen. Ouderparticipatie is waardevol omdat het de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen bevordert. 


Lees meer
jeshoots com lkrecvzeojq unsplash 111853309152

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) van de Rehobothschool zitten drie ouders en twee leerkrachten die hun achterban vertegenwoordigen, zich inzetten voor het goed functioneren van de school, de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn van de leerlingen en het personeel.


Lees meer
Proceonscholen 118 111823085122

Activiteiten commissie

De Rehobothschool heeft een activiteitencommissie die het schoolteam ondersteunt bij het organiseren van verschillende feesten en activiteiten. De werkzaamheden van de activiteitencommissie dragen bij aan het optimaal functioneren van de school en het plezier van uw kind op school.


Lees meer