Unesco school

We geloven in onderwijs dat kinderen voorbereidt op het innemen van hun plek in deze wereld. We willen bij kinderen het verlangen opwekken om te leven in verbondenheid met hun omgeving en anderen. Een manier voor ons om dat handen en voeten te geven is dat al onze scholen zich de komende tijd zullen aansluiten bij de Unesco-scholen.

'Sinds wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed'.

 

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De 4 Unesco-thema's zijn :

  • Vrede en mensenrechten
  • Intercultureel leren
  • Wereldburgerschap
  • Duurzaamheid

 

Unesco ziet de vier vormen van leren uit het rapport van Jacques Delors als pijlers van het onderwijs :

  • Learning to be: leren om zelfstandig en verantwoordelijk te zijn.
  • Learning to do: leren om ook zo te handelen door ervaring op te doen en basiscompetenties aan te leren.
  • Learning to know: kennis blijven verwerven en blijven verdiepen.
  • Learning to live together: streven naar verdraagzaamheid en vrede door te beseffen dat we van elkaar afhankelijk zijn en samen moeten leven.

Deze thema's worden wereldwijd ingezet en zijn gekozen vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren aan meer begrip voor elkaars land en cultuur, om zo de wereldvrede te bevorderen. De coördinator, het team en de schoolleiding besteden aandacht aan de thema's door middel van speciale projecten en schoolbrede themadagen. Daarnaast worden de thema's zowel geïntegreerd in de reguliere lessen als in uitwisselingen.

 

 

Afbeelding 111858482579

Wat is een UNESCO-school?

Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met zo’n 10.000 scholen. UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde. De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen. Via de bijeenkomsten van het scholennetwerk (van basisonderwijs tot HBO) worden deze ervaringen actief gedeeld.

 

Alle scholen besteden aandacht aan tenminste drie van de vier UNESCO-thema’s. Deze thema’s worden wereldwijd ingezet en zijn ieder gekozen vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren aan meer begrip voor elkaars land en cultuur en om zo wereldvrede te bevorderen.

 

De Rehobothschool vindt het belangrijk dat een leerling die onze school verlaat, zich heeft ontwikkeld tot een persoon die zich bewust is van zijn/haar plek in de maatschappij en weet wat het effect is van het eigen handelen in relatie tot ‘wereldburgerschap’, ‘duurzaamheid’ en ‘vrede en mensenrechten’. De keuze die elke leerling voor de rest van zijn/haar leven maakt, dragen op een positieve manier bij aan onze wereld en maatschappij.

 

Sinds januari 2022 is de Rehobothschool een oriëntatieschool. In januari 2023 gaan we op voor de officiële titel UNESCO school. De thema’s ‘Vrede en mensenrechten, Duurzame ontwikkeling en Wereldburgerschap’ komen jaarlijks via allerlei onderwijsactiviteiten aan bod, zoals het werken aan de zeven gewoonten van  The leader in Me, projecten als ‘Wandelen voor water’ en de leerling arena.