Onderwijs en The leader in Me

The leader in me

 

De Rehobothschool wil bouwen aan een betere wereld, te beginnen in de school. In een veranderende wereld als die waarin onze kinderen en wij leven, willen we leerlingen en leerkrachten helpen zich te ontwikkelen tot mensen die onafhankelijk en verantwoordelijk zijn (worden), hen ondersteunen in het realiseren van wederzijdse afhankelijkheid met de omgeving. Hun rol in de samenleving wordt effectiever en gelukkiger.

 

Zij helpen ons:

 • Controle te krijgen over je leven en werken
 • Bewust te worden van je persoonlijke eigenschappen, ambitie en talenten
 • Juiste en autonome keuzes maken
 • Meer te doen in minder tijd
 • Meer zelfvertrouwen te krijgen
 • Te werken aan langdurige effectieve relaties
 • Meer begrip voor elkaar te creëren
 • In coöperatieve samenwerking
 • Afstemming tussen missie van de school en persoonlijke missie
 • Leren en werken met het accent op heel de mens: lichaam, hart, hoofd en ziel met elkaar te verbinden en in balans te houden.

 

Doordat mensen de regie over hun leven zelf in handen nemen en een positieve en proactieve levenshouding uitstralen. Mensen realiseren dat zij zelf invloed hebben op de toekomst die zij voor ogen hebben.

Leerlingen, (aankomende) leraren, studenten, maar ook ouders kunnen hun leren en leven succesvoller maken als zij gebruik maken van de 7 gewoonten.

 

Sinds het schooljaar 2015-2016 werken we met de 7 gewoonten van effectief leiderschap, met de naam The Leader in Me. Deze lijn ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Dat is iets heel anders dan hiërarchisch leiderschap, waarbij het gaat om een gezagsverhouding. Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf en inzicht in jezelf en je relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties.

We gebruiken hiervoor in de hele school, van groep 1 tot en met 8, hetzelfde symbool: De Boom van de 7 gewoonten.

 

De wortels zijn goed zichtbaar op de tekening! Daarmee staat de boom stevig en kan niet zomaar omvallen. Met de wortels begint dan ook het leertraject voor de kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan namelijk over jezelf. Met deze 3 gewoonten als bagage word je zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip krijgt op sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet.

 

De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. De gewoonten 4, 5 en 6 gaan daarover. Kinderen leren win-win denken, zodat de ander ook ruimte krijgt. Ze leren te luisteren met hun oren én hun hart (eerst begrijpen, dan begrepen worden) en zoeken de samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien wel tot een derde, nóg beter idee leiden (synergie).

 

De kruin: tenslotte komt de boom tot volle bloei en groei! En dat kan alleen als je ‘de zaag scherp houdt’! Dat wil zeggen: als je goed voor jezelf zorgt en jezelf voedt, letterlijk en figuurlijk, op 4 terreinen.

 • Mentaal (hoofd), door jezelf te voeden met bijvoorbeeld mooie boeken en muziek;
 • Sociaal-emotioneel (hart), door mensen op te zoeken die je lief zijn, of inspireren;
 • Spiritueel (ziel), door te mediteren, naar de kerk te gaan of rust te vinden in de natuur;
 • Fysiek (lichaam) bijvoorbeeld door te sporten, gezond te eten en op tijd naar bed te gaan. Gewoonte 7 gaat hierover.

 

Door het leren toepassen van de 7 gewoonten, zijn leerlingen, maar ook leraren meer betrokken en autonoom en nemen zij meer verantwoordelijkheid voor hun taak.

 

 

Oudergids The Leader in Me Rehobothschool