Belangrijke informatie

Wij willen u - als ouder - graag zoveel mogelijk relevante informatie geven.

 

 

Zodra uw kind gestart is op onze school, ontvangt u een uitnodiging voor de Parro App en ouderportaal van Parnassys. De Parro app is ons voornaamste communicatiemiddel. De leerkracht houdt ouders via deze app op de hoogte van groepspecifieke actviteiten en geven doormiddel van film en foto materiaal de ouders een kijkje in de keuken.

Maandelijks ontvangt u als ouder het infobulletin met alle algemene infromatie van de school.

 

 

Het vakantie rooster, hoe u uw kind kunt ziek melden of informatie over protocollen op onze school vindt u op de website.

Praktische zaken Corona Maatregelen Rehobothschool

foto11 111960875032

Ziek melden

Als uw kind door ziekte of een andere oorzaak niet op school kan komen, dan horen wij dit graag tussen 08:00 uur en 08:30 uur. Het telefoonnummer van de school is 035-6946240. Wij vragen u vriendelijk om bezoekjes aan een arts of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen. 


Uw kind ziek melden
kin 111959419051

Verlof aanvragen

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden de lessen niet op school kan volgen. Dit dient u door middel van het formulier 'aanvraag verlof' bij de directeur aan te vragen. Indien mogelijk minimaal 8 weken van tevoren. 

Voor de richtlijnen van toekennen verlof verwijzen wij u graag door naar de website van het RBL Gooi en Vechtstreek. 


RBL Gooi en Vechtstreek

Aanvraagformulier verlof

kind4 111959590093

Activiteiten Commissie

De Rehobothschool heeft een activiteitencommissie die het schoolteam ondersteunt bij het organiseren van verschillende feesten en activiteiten. De werkzaamheden van de activiteitencommissie dragen bij aan het optimaal functioneren van de school en het plezier van uw kind op school.

De activiteitencommissie bestaat uit dertien ouders en twee leerkrachten. 
Een aantal keer per jaar wordt er vergaderd over de geplande activiteiten.

Waar ondersteunt de activiteitencommissie onder andere bij?

 

  • Sinterklaas
  • Kerstviering
  • Pasen
  • Schoolvoetbal
  • Schoolkorfbal
  • Sportdag
  • Avondvierdaagse
  • Zomerfeest

Mocht u vragen, opmerkingen of tips voor de AC hebben, dan kunt u ons op onderstaand e-mailadres bereiken: ac.rehobothschool@proceon.nl.

 


www.rehobothac.nl
kind2 111959591467

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) van de Rehobothschool zitten drie ouders en twee leerkrachten die hun achterban vertegenwoordigen, zich inzetten voor het goed functioneren van de school, de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn van de leerlingen en het personeel.

Een belangrijke taak voor de MR is het onderling overleg tussen directie, ouders, leerlingen en het personeel te bevorderen. De MR heeft bovendien de taak om samen met de schoolleiding de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage vast te stellen en te beheren.

De MR wil namens haar achterban invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met de achterban is hiervoor zeer belangrijk. Maandelijks plaatst de MR  een update in het infobulletin. Zowel ouders als leerkrachten kunnen bij de MR terecht met vragen of opmerkingen. U kunt ons op school aanspreken of via de mail mr.rehobothschool@proceon.nl.