Belangrijke informatie

Wij willen u - als ouder - graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. Het vakantie rooster, hoe u uw kind kunt ziek melden of informatie over protocollen op onze school vindt u op de website.

Parro nu 111853322984

Parro

Zodra uw kind gestart is op onze school, ontvangt u een uitnodiging voor de Parro App en ouderportaal van Parnassys. De Parro app is ons voornaamste communicatiemiddel. De leerkracht houdt ouders via deze app op de hoogte van groepspecifieke actviteiten en geven doormiddel van film en foto materiaal de ouders een kijkje in de keuken.

Maandelijks ontvangt u als ouder het infobulletin met alle algemene infromatie van de school.

foto11 111960875032

Ziek melden

Als uw kind door ziekte of een andere oorzaak niet op school kan komen, dan horen wij dit graag tussen 08:00 uur en 08:30 uur. Het telefoonnummer van de school is 035-6946240. Wij vragen u vriendelijk om bezoekjes aan een arts of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen. 


Uw kind ziek melden
kin 111959419051

Verlof aanvragen

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden de lessen niet op school kan volgen. Dit dient u door middel van het formulier 'aanvraag verlof' bij de directeur aan te vragen. Indien mogelijk minimaal 8 weken van tevoren. 

Voor de richtlijnen van toekennen verlof verwijzen wij u graag door naar de website van het RBL Gooi en Vechtstreek. 


Verlof aanvragen
istock 111853324378

Gezond eten op school

Op de Rehobothschool stimuleren wij de kinderen om gezond te eten en drinken, zoals met de fruitdag elke woensdag in iedere klas. We merken dat door de Corona periode de aandacht voor gezonde voeding wat is weggezakt. De komende periode willen wij in alle klassen hier weer extra aandacht aan besteden. Uw hulp is hierbij van harte welkom! 


Lees meer