Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) van de Rehobothschool zitten drie ouders en twee leerkrachten die hun achterban vertegenwoordigen, zich inzetten voor het goed functioneren van de school, de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn van de leerlingen en het personeel.

 

Een belangrijke taak voor de MR is het onderling overleg tussen directie, ouders, leerlingen en het personeel te bevorderen. De MR heeft bovendien de taak om samen met de schoolleiding de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage vast te stellen en te beheren.

 

De MR wil namens haar achterban invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met de achterban is hiervoor zeer belangrijk. Maandelijks plaatst de MR  een update in het infobulletin. Zowel ouders als leerkrachten kunnen bij de MR terecht met vragen of opmerkingen. U kunt ons op school aanspreken of via de mail mr.rehobothnaarden@proceon.nl