Een kleuter leert vooral door (nieuwe) dingen te ontdekken. Door een uitdagende leeromgeving te creëren en door veelzijdig materiaal aan te bieden wordt de kleuter uitgedaagd om van alles te gaan ondernemen en te ontdekken. De leerkracht stimuleert, begeleidt en activeert de kinderen hierbij.  Ons onderwijs past zich niet aan bij wat het kind al weet, maar probeert het kind steeds te stimuleren een stapje verder te gaan. 

 

In groep 1 en 2 proberen wij zoveel mogelijk onderwijs te geven aansluitend aan de belevingswereld van de kleuter. Dit doen we door projectmatig te werken met voor kinderen aansprekende thema's. Tijdens een thema komt een veelheid aan taal-, reken- en knutselactiviteiten aan bod. Kinderen mogen materialen meenemen naar school die aansluiten bij het thema. Die kunnen gebruikt worden in de themahoek of tentoongesteld worden op de thematafel. 

 

Gang van zaken in de klas en op school

Uw kleuter mag elke ochtend op het kleuterplein worden gebracht. Zij kunnen, onder toezicht van de leerkracht, spelen op het plein en zullen daarna met de leerkracht naar binnen gaan. Ouders halen hun kind(eren) ook weer bij het kleuterplein op. Wordt uw kind niet door u zelf, maar door iemand anders opgehaald dan horen wij dat graag van te voren (u kunt dit aan de leerkracht mailen of telefonisch doorgeven).

 

De driehoek tussen ouders, school en kind achten we van groot belang. Om die reden wordt er iedere 1e week van de maand een inloopochtend georganiseerd, waarbij u met uw kind mee de school en klas in kan. Uw kind kan dan laten zien aan welke doelen hij/zij werkt, waar het zit in de klas en u kunt samen met uw kind het gemaakte werk bekijken. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld samen even een boekje te lezen. Wij hopen hierdoor uw nieuwsgierigheid en betrokkenheid bij uw kind en school te bevorderen. Concreet betekent dit dat iedere 1e dinsdag en vrijdagochtend van de maand u welkom bent van 8.15-8.30 uur. Via de leerkracht hoort u op welke ochtend u die maand terecht kunt. Onderling wisselen kan uiteraard.  Belangrijke informatie voor de dag kunt u via de mail doorgeven aan de leerkracht. 

 

Ziek

Als uw kind ziek is, wilt u dit dan telefonisch vóór 08.30 uur aan ons doorgeven op telefoonnummer 035 6946240.

 

Speelgoeddag

Elke vrijdag voordat de vakantie begint, is het speelgoeddag. De kinderen mogen dan iets van hun eigen speelgoed mee naar school nemen, waarmee ze die ochtend kunnen spelen. Speelgoed met een agressief karakter (pistolen en zwaarden) zijn niet toegestaan.

 

Sparen voor een goed doel

Op maandagmorgen kan uw kind een bijdrage voor het goede doel in de spaarpot doen. Ieder jaar besluiten wij voor welk doel wij zullen sparen. Dit zal bekend worden gemaakt en de nodige aandacht krijgen in de klas.

 

Jarig zijn en trakteren

Wanner je jarig bent vier je feest. De uitnodigingskaarten hiervoor zien we liever niet in de school. Zou u ze uit willen delen vanuit huis?

Als uw kind jarig is mag het op school trakteren. We zien het liefst gezonde traktaties, dus geen snoep,chocolade e.d. Mocht het snoep bevatten, dan kan de leerkracht beslissen om de traktatie mee te geven aan de kinderen om thuis op te eten.

 

Informeert u van te voren even bij de leerkracht of er kinderen zijn met een allergie? Ook vragen wij u van te voren met de leerkracht af te spreken wanneer uw kind het beste kan trakteren. Dat zal bijna altijd op de dag van de verjaardag zijn maar er zijn soms activiteiten op school, waardoor het feest van uw kind in het gedrang zou kunnen komen. 

 

Parro

Voor de communicatie vanuit de klas gebruiken wij de app Parro. We plaatsen regelmatig berichten en foto's vanuit de klas. Voordat uw kind bij ons start, ontvangt u een koppelcode. Uiteraard vragen wij uw toestemming voor het gebruiken van beeldmateriaal van uw kind.

 

Uw kind gaat naar school en heeft nodig

Als uw kind voor het eerst naar de basischool gaat, heeft uw kind een aantal dingen nodig: 

  • Om te gymmen op school heeft uw kind een korte broek, t-shirt en gymschoenen nodig, het liefst met elastiek of klittenbandsluiting. De gymspullen mogen in een gymtas aan het begin meegegeven worden. De leerkrachten geven het af en toe mee naar huis om te wassen. 
  • De kleuters hebben geen speelkwartiertje, maar in plaats daarvan eten en drinken we halverwege de ochtend met de kinderen in de kring. Wilt u uw kind drinken en een stuk fruit of ligakoek o.i.d. meegeven. Dit brengen de kinderen mee in een tas, graag voorzien van hun naam. 
  • De kinderen blijven op de lange dagen over op school. De kinderen eten hun broodje in de groep onder toezicht van de overblijfmedewerker. Na het eten wordt er onder toezicht nog buiten op het plein gespeeld. 

 

Overgang van groep 2 naar groep 3

Alle leerlingen die voor 1 januari zijn geboren, gaan in principe door naar groep 3, tenzij er een beredeneerde beslissing wordt genomen. Op basis van  observatiesystemen wordt door de groepsleerkracht(en), de intern begeleider en de directie een weloverwogen beslissing genomen. Hiervoor worden verschillende instrumenten gebruikt, zoals:  KIJK (ontwikkelingsvolgsysteem voor kleuters), leerlijnen jonge kind en observaties van de leerkracht(en).

 

Hulpouders

In elke groep zijn 2 ouders die de leerkracht ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. Is er hulp nodig bij een activiteit dan zullen deze ouders u persoonlijk aanspreken, via e-mail of door middel van een oproep via de klassenapp te kennen geven waar we uw hulp bij kunnen gebruiken. Elke maand wordt de groep gecontroleerd op hoofdluis. Deze controle wordt uitgevoerd door de luizenouders. 

 

Wennen

We spreken in overleg ongeveer 5 wenmomenten af. Als uw kind 4 jaar wordt in december adviseren wij u uw kind na de kerstvakantie te laten starten. Gezien de spannende sint- en kerstperiode start uw kind rustiger in januari.